Vingmeds persondatapolitik

Formålet med Vingmeds persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger, således at der sker en forsvarlig behandling af alle de personlige oplysninger vi modtager.

Personlige oplysninger er enhver oplysning, der kan bruges til at identificere en person.

Vi opbevarer kun almindelige personoplysninger som navn, arbejdssted, kontaktoplysninger og kontakthistorik. Kontakthistorik er for at sikre gennemsigtighed samt skabe overblik over kunde, som bruger/mulig bruger af vores udstyr.

Dine persondata vil ikke blive brugt til profilering.

Vi behandler de oplysninger, som du oplyser til os og som er nødvendige for at vi kan opfylde vores ansvar som leverandør af medicoteknisk udstyr og lægemidler på en effektiv og sikker måde. Oplysningerne kan blive oplyst til os pr. e-mail eller telefon. Oplysninger kan også komme os i hænde via tredjepart.

 

Når vi registrerer almindelige oplysninger om dig, vil du blive informeret herom. De oplysninger vi har gemt om dig, er kun tilgængelige for ansatte i Vingmed.

Dine oplysninger vil kunne blive videregivet til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtigelser i forbindelse med produkttilbagekald, korrigerende handlinger eller utilsigtede hændelser. I denne forbindelse vil trejdepart kun være producenten af udstyret eller en myndighed.

Vores ansvar som leverandør af medicinsk udstyr og lægemidler medfører, at vi har ansvar for oplæring af brugere i korrekt anvendelse af udstyret. Det er nødvendigt for os, at kunne komme i kontakt med vore kunder i forbindelse med eventuelt tilbagekald af produkter. Eksisterende kunders personoplysninger vil blive opbevaret i indtil fem år efter sidste kontakt. Derefter vil oplysningerne blive slettet eller anonymiseret. En eksisterende kunde er en kunde, som vi har en kontrakt med eller som kontinuerligt handler hos os, eller som vi på anden måde har en løbende dialog med.

En potentiel kunde er en kunde, som henvender sig til os for at indhente produktoplysninger, priser mm. Potentielle kunder vil også kunne blive registreret med de ovenfor nævnte personoplysninger, og her gælder de samme regler for information, opbevaring, sletning eller anonymisering som for eksisterende kunder.

Der føres ingen log over, hvem der besøger Vingmeds hjemmeside og der anvendes ikke cookies.

 

Persondata gemmes på servere som driftes af vore IT-leverandører. Vi har databehandleraftaler med alle vore IT-leverandører for at sikre, at persondata beskyttes i henhold til Persondataforordningens krav.

Virksomhedens persondata er beskyttet bag Firewalls og det kræver individuelle passwords at få adgang til vores IT-systemer. Vingmed er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har registreret om dig.

I forbindelse med registrering af dine oplysninger og kontakthistorikken har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig, jf. art. 15 i forordningen
  • Ret til at få rettet eller få slettet oplysninger, jf. art. 16 & 17 i forordningen
  • Ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger, jf. art. 21 i forordningen

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med.

Datatilsynet, Borgergade 28.5 , 1300 København K, Tlf.: 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk