Vingmeds persondatapolitik

Vingmed A/S er omfattet af EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR).

Formålet med Vingmeds persondatapolitik for kunder er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender vore kunders personoplysninger, således at der sker en forsvarlig behandling af alle de personlige oplysninger vi modtager.

Personlige oplysninger er enhver oplysning, der kan bruges til at identificere en person.

Vi opbevarer kun almindelige personoplysninger som navn, titel, arbejdssted, kontaktoplysninger og kontakthistorik. Kontakthistorik er for at sikre gennemsigtighed samt skabe overblik over kunden som bruger/mulig bruger af vores udstyr.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til profilering.

Vi behandler de oplysninger som du oplyser til os og som er nødvendige for at vi kan opfylde vores ansvar som leverandør af medicoteknisk udstyr og lægemidler på en effektiv og sikker måde. Oplysningerne kan blive oplyst til os pr. e-mail eller telefon. Oplysningerne kan også komme os i hænde via tredjepart.

Når vi registrerer almindelige oplysninger om dig i vores CRM-system (Customer Relationship Management), vil du blive informeret herom. De oplysninger vi har gemt om dig, er kun tilgængelige for ansatte i Vingmed. Eksisterende kunders personoplysninger vil blive opbevaret i vores CRM-system i indtil fem år efter sidste kontakt. Derefter vil oplysningerne blive slettet eller anonymiseret. En eksisterende kunde er en kunde, som vi har en kontrakt med eller som kontinuerligt handler hos os, eller som vi på anden måde har en løbende dialog med.

En potentiel kunde er en kunde som henvender sig til os for at indhente produktoplysninger, priser mm. Potentielle kunder vil også kunne blive registreret med de ovenfor nævnte personoplysninger, og her gælder de samme regler for information, opbevaring, sletning eller anonymisering som for eksisterende kunder.

Registrering af kundeoplysninger i vores ERP-system (administrations- og økonomisystem) sker for at vi kan opfylde vores ansvar og forpligtelser i forbindelse med levering af medicinsk udstyr og lægemidler, eventuelle tilbagekald af produkter, korrigerende handlinger eller utilsigtede hændelser. Kundeoplysninger i vores ERP-system begrænser sig til navn og arbejdssted samt evt. kontaktoplysninger såsom e-mail og/eller telefonnummer. Af hensyn til opretholdelse af sporbarheden på leverancer af medicinsk udstyr og lægemidler vil kundeoplysninger registreret i vores ERP-system ikke bliver slettet jf. Europa-parlamentets forordning om medicinsk udstyr, artikel 14, punkt 1 b & bilag I, artikel 23.1 g samt Lov om lægemidler §25.

Dine oplysninger vil kunne blive videregivet til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forbindelse med tilbagekald af produkter, korrigerende handlinger eller utilsigtede hændelser. I denne forbindelse vil tredjepart kun være producenten af udstyret eller en myndighed.

Der føres ingen log over, hvem der besøger Vingmeds hjemmeside og der anvendes ikke Cookies.

Persondata gemmes på servere som driftes af vore IT-leverandører. Vi har databehandleraftaler med alle vore IT-leverandører, for at sikre at persondata beskyttes i henhold til Persondataforordningens krav.

Virksomhedens persondata er beskyttet bag Firewalls og det kræver individuelle passwords at få adgang til vores IT- systemer.

Vingmed er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har registreret om dig.

I forbindelse med registreringen af dine oplysninger og kontakthistorikken har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig, jf. art. 15 i forordningen
  • Ret til at få rettet eller få slettet oplysninger, jf. art. 16 & 17 i forordningen
  • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, jf. art. 21 i forordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med.

Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, Tlf.: 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk