Sterilproduktion

Sterilproduktion

Vingmed leverer et bredt udvalg af produkter der anvendes på sterilcentraler.

En del af sortimentet består af produkter til selve sterilisationsprocessen herunder autoklaveposer, SMS-pakkemateriale og bakkeunderlag samt støvposer hjørnebeskyttere og svejsemaskiner.

En anden del af sortimentet består af testprodukter til kontrol af autoklave, kontrol af renhedsgrad og sterilitet.

Se brochure for korrekt beskyttelsesniveau her

Yderligere information om nedenstående produkter, venligst kontakt: 

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66

ATP - Kontrol af rengøringskvalitet

3M™ Clean-Trace™ ATP System til kontrol af rengøringsgraden. Clean-Trace™ kan måle renhedsgraden af endoskoper og diverse overflader, hvor der opstår tvivl om kvaliteten af rengøring.

På blot 30 sekunder kan Clean Trace-systemet kvantificere renligheden af en overflade, eller lumenprøve ved hjælp af ATP-bioluminiscens (adenosin-triphosphat).

Med den integrerede software kan du spore data, oprette rapporter, identificere problemer og fokusere dit arbejde på at forbedre processerne, hvor der er størst behov for det.

Kontrol af bøjelige endoskoper og medicinsk udstyr

Det er meget vigtigt at rengøre fleksible endoskoper og kirurgiske instrumenter, da organisk restmateriale som fx blod, puds, væv og knogle kan gøre desinficerende midlerne inaktive og tillade, at potentielt set dødens farlige bakterier forbliver på overfladerne.

Afdelinger, der ønsker den højeste standard inden for pleje, kan proaktivt føre rengøringsprotokoller for bøjelige endoskoper ved hjælp af 3M™ Clean-Trace™ ATP overvågningssystem.

Sådan udarbejdes der et program til kontrol af rengøringen af bøjeligt endoskop

 1. Identificer testområde, prøveplaner og grænseværdier  for bestået/dumpet
 2. Fastlæg hyppigheden af test
 3. Indsaml data
 4. Definer måletal og procedurer for korrigerende handlinger
 5. Identificer løbende trin til forbedring

 

Læs mere på leverandørens hjemmeside – klik her eller via linket til brochurematerialet – klik her

Autoklavekontrol - Bowie-Dick Testpakke

Maskinkontrol viser, om autoklaven fungerer korrekt.

Kontrol af dine dampautoklaver kan foretages ved, at du hver dag kører en damppenetrationstest med en 3M™ Comply™ Bowie-Dick Testpakke.

Testen er beregnet til at opdage utætheder, ufuldstændig luftuddrivning, ufuldstændig damppenetration og tilstedeværelse af ikke kondenserbare gasser, der hver især kan kompromittere steriliteten.

Comply Bowie-Dick Plus Test Pack giver også en tidlig advarsel i tilfælde af problemer med autoklaven. Det betyder, at den kan repareres på et tidspunkt, som passer ind i produktionen, i stedet for at den tages ud af drift, og arbejdet i afdelingen afbrydes.

Pålidelig resultat opnås ved at følge denne best practice fremgangsmåde:

• Brug en Bowie-Dick testpakke af type 2, hver eneste dag i vakuumassisterede autoklaver
• Bowie-Dick-testen skal altid køres i en varm autoklave for at undgå falsk negative resultater
• Anbring Bowie-Dick testpakken på den nederste hylde, lige over afløbet, i en tom autoklave.
• Aflæs og registrer testresultaterne på autoklaven for hver eneste last.

Hvis Bowie-Dick-testen viser BESTÅET, kan du starte din daglige sterilisationsrutine.

ETS (Elektronisk testsystem) er en selvstændig testenhed til måling af de fysiske parametre for en steriliseringscyklus med damp, som giver nøjagtig måling af temperatur, tryk og tid.

Ved hjælp af ETS-software og datalæseren kan data downloades til softwaren. Med softwaren kan data analyseres og lagres i en digital logbog.

 

Læs mere på leverandørens hjemmeside – klik her

Autoklaveposer

Vingmed forhandler autoklaveposer fra Halyard.

Autoklaveposerne findes i to forskellige kvaliteter og mange forskellige størrelser.

Materialet Tyvek til hydrogen peroxide  sterilisation og medicinsk papir sammen med polyester/polypropylen til damp samt EO-sterilisation.

Autoklaveposerne findes som single-poser og på rulle. Begge udgaver findes i en flad udgave og i en med ekstra plads.

 

Bakkeunderlag

Vingmed forhandler bakkeunderlag fra Halyard.

Halyard bakkeunderlag findes i størrelsen 51 x 64 cm. Materialet består af bomuld og polypropylen spunbond.

ETS - Elektronisk testsystem

ETS er et elektronisk testsystem, der er let at bruge, og som
giver brugeren omfattende objektiv information om de fysiske variabler i en dampsterilisator.

Foruden at den er et alternativ til B&D-testen, kan der udføres en række andre vigtige funktioner, og tests med dette apparat.

Dets præstationer er yderst reproducerbare, og svarer til de præstationer som en almindelig B&D testpakke yder, jf. beskrivelserne i EN285:2006 + A1:2008 og EN/ISO 11140- 3:2006. Apparatet er testet efter de metoder, der er beskrevet i EN/ISO 11140- 4:2006. Det opfylder derfor kravene til den daglige dampgennemtrængnings test, som er beskrevet i EN/ISO 17665-1:2006 og forgængeren EN554:1994.

 

Læs mere på leverandørens hjemmeside – klik her eller via linket til brochurematerialet – klik her

Godskontrol - Attest Rapid Read out

Godskontrol er et grundlæggende element i sterilisationsprocessen, og med Attest Rapid Read, sikres der korrekt testresultat.

Når en last overvåges og frigøres baseret på det endelige negative resultat af en biologisk indikator i en procesanordning, er det vigtigt, at testresultatterne er entydige og pålidelige.

3M™ Attest™ giver teknologien, værktøjerne og den tekniske support, til at implementere og vedligeholde et effektivt godskontrolprogram. Med 3M™ Attest™ aflæsning af biologiske indikatorer kan du få resultater for dampsterilisations- og plasmasterilisationscyklusser med samme apparat.

Vid det hurtigere. Vær sikker i din viden.

Få mere ro i sindet med 3M™ Attest™ – lynhurtigt system til aflæsning af biologiske indikatorer. Resultatet er klar til aflæsning på omtrent samme tid, som det tager at fylde en last. Det betyder, at man kan sætte hver enkelt last i karantæne, indtil resultat er fremkommet. Med  Attest™ biologiske indikatorer kan du trygt frigive din last på under 25 minutter.

 

Hvad kan biologiske indikatorer fortælle?

Kvalitetssikringen af steril behandling afhænger af data. Det er ligeså vigtigt at vide, hvad dataene betyder, som selve dataene. Den biologiske indikator er værdifuld, da den er en direkte indikator på dødeligheden af  testmediet.

Alle testprodukter afslører data som, når de sammenholdes, er med til at dokumentere, at en last er blevet effektivt steriliseret.

 

Få forbindelse, og få strømlinet dokumentationen

Forbind din 3M™ Attest™ Auto-reader for at vælge softwaresystemer til instrumentsporing via Ethernet-forbindelse. Resultater af biologiske indikatorer kan integreres direkte i registreringssoftware, hvilket giver sporbarhed, og mindre risiko for menneskelige fejl ved dokumentationen.

 

Læs mere på leverandørens hjemmeside – klik her eller via linket til brochurematerialet – klik her

Hjørnebeskyttere

SteriProtect, fra firmaet Adept medical. Hjørnebeskyttere til beskyttelse af kirurgiske instrumentbakker.

SteriProtect ( eller, hjørnebeskytterene) reducerer risikoen for ompakninger og forsinkelser på operationsstuen.

Fordele ved at anvende SteriProtect:

 • Reducerer risiko for huller i pakkematerialet
 • Design der tillader passage af luft og sterilmedie
 • Flexible hjørner, så SteriProtect passer til forskellige bakkestørrelser
 • Hurtig at montere og afmontere på bakkerne
 • Nemme at identificere pga. den pinke farve
 • Hjørnebeskytterne kan genbruges

Læs mere her

Indikatortape

Få et hurtigt overblik over, hvilke pakker, der har været eksponeret for sterilisationsprocessen ved hjælp af vores let aflæselige produkter til eksponeringsovervågning.

Vores indikatortape og -etiketter til eksponeringsovervågning viser tydeligt, at pakken har været behandlet. Disse procesindikatorer skifter farve, når de udsættes for sterilmediet.

Du får det bedste resultat, ved altid at placere en procesindikator af type 1 på ydersiden af hver pakke, bakke, beholder eller pose.

 

Fortolkningsvejledning til damp- og brintoverilteindikatortape

3M™ Comply™ indikatortape 1322 og 1355, til damp og 1228 til brintoverilte bruges til eksponeringsovervågning, og forsegler ikke blot pakkerne, men giver en hurtig visuel forsikring om, at pakken har været eksponeret for sterilisationscyklus. Disse er procesindikatorer af type 1 (som defineret i ISO 11140-1:2014), og deres formål er at differentiere mellem eksponeret og ikkeeksponeret pakker.

 

En bæredygtig løsning

3M™ Comply™ Indikatortape er indpakket i nyt design, hvor der bruges op til 30% mindre plastik. 3M indikatortape til damp fremstilles ved hjælp af en bæredygtig proces, som er blyfri, og er fremstillet uden latex, i naturgummi.

 

Læs mere på leverandørens hjemmeside – klik her

Pakkekontrol - Kemiske indikatorer type 5

Produkter til pakkekontrol bekræfter, om sterilmediet er trængt ind til stedet, hvor den kemiske indikator blev placeret inden i pakken.

Disse kemiske indikatorer af typen 4, 5, eller 6 (som defineret i ISO 11140-1:2014) er beregnet til at reagere på to eller flere af de kritiske variable, der er påkrævet for sterilisation – når det gælder dampsterilisation, er de kritiske variable tid, temperatur og tilstedeværelsen af damp.

Det er kun integrerede indikatorer af typen 5, der måler alle tre kritiske variable og korrelerer med en biologisk indikator på tre relationer mellem tid og temperatur under ideelle dampsterilisationsforhold. Den bedste fremgangsmåde, er at bruge en kemisk indikator til pakkekontrol af type 4, 5 eller 6 inden i hver enkelt pakke.

 

Placering af interne kemiske indikatorer

En intern kemisk indikator som f.eks. 3M™ Comply™ SteriGage™ skal placeres inden i hver pakke i det eller de områder, hvor sterilmediet har sværest ved at trænge igennem. Læs altid producentens brugsanvisning.

 

3M™ Comply™ SteriGage™ Kemiske integratorer

Comply SteriGage kemiske integratorer til damp er brugervenlige og nemme at aflæse.  Der sker et flydende farveskift, som gør det nemt at se, om resultatet er godkendt eller afvist.

 

Læs mere på leverandørens hjemmeside – klik her

 

SMS pakkemateriale/wrap

Vingmed leverer pakkemateriale af høj kvalitet, der lever op til kundernes forventninger og behov.

Vores leverandør Halyard (tidligere Kimberly-Clark) udviklede SMS materialet i 1980. SMS materialet blev udviklet til at give bedre steril barriere og styrke end bomuld og non-woven.

Produkter som SMART-FOLD*, ONE-STEP* og QUICK CHECK* er eksempler på, at Halyard er innovative, og kontinuerligt arbejder på at forbedre kvalitet og minimere belastning af personale.

Læs mere om produkterne via nedenstående links til brochuremateriale

Confidence you can see, quicker than ever!

POWERGUARD* Technology, protection. Pass it on.

SMART-FOLD* confidence by design

SMART-FOLD* physical properties test

SMART-FOLD* wrapping

Svejsemaskiner

Sammen med vores leverandør, Gandus Saldatrici, tilbyder Vingmed to typer svejsemaskiner, der er i stand til at forsegle autoklaveposer samt støvposer og samtidig garanterer højeste kvalitetsniveau af sterilitet.

Der tilbydes Rotary og Impulse svejsere, begge typer findes i flere forskellige modeller alt efter behov. Alle maskiner betjenes intuitivt, er pladsbesparende og meget nemme at rengøre. Alt dette er med til at lette arbejdsgangen betydeligt i sterilproduktionen.

Læs mere om de forskellige svejsemaskine her