Uddannelse

Ved leverancer og installation af udstyr uddanner vi såvel brugere som medicoteknikere for at sikre, at alle er trygge ved at anvende den leverede vare, og at den bliver brugt på optimal vis.

I samarbejde med vores leverandører udbyder vi servicekurser til medicoteknikere. Disse kurser dækker både den tekniske og den praktiske del, ligesom de giver mulighed for at erfaringsudveksle med andre medicoteknikere. Uddannelsesforløbene kan finde sted i vores lokaler eller hos vores leverandører.