Anæstesi/Intensiv

Vingmed | ViCare tilbyder et bredt sortiment af innovative og brugervenlige løsninger inden for bl.a. anæstesi- og intensivområdet. Vi tilbyder, udover service og support, også dybdegående kurser og brugertræning.

Desinfektion

Vingmed | ViCare tilbyder en række produkter til desinfektion. Alle vores produkter og udstyr er af højeste kvalitet og har en høj sikkerhed. Vi fører kun produkter, der lever op til standarderne sat af Statens Serum Institut.

Kardiologi

Vingmed | ViCare har i mere end 25 år leveret avanceret medicinsk udstyr og sterilartikler til det kardiologiske område. Det gør os til en betydningsfuld partner hos vores leverandører og medfører, at Vingmed | ViCare og dermed også vores kunder, har en unik mulighed for at blive hørt og inddraget i udviklingen af innovative løsninger. Vores fleksibilitet, høje krav til kvalitet og vores kendskab til området gør, at vi kan tilbyde en unik og pålidelig service.

Medicinsk IT

Vingmed | ViCare tilbyder en lang række innovative løsninger både indenfor medicinsk IT og medicinske forsyningssystemer. Vi kan tilbyde produkter indenfor kirurgiske monitor, ergonomiske produkter, medicinske paneler, medicinhåndtering og en platform for video, billede, lyd og information til operationstuer.

Kirurgi

Vingmed | ViCare tilbyder et stort udvalg af produkter til kirurgi. Alle produkter komplementeres af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support. I tæt samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på sygehusene, hjælper vi vores leverandører til konstant udvikling af innovative produkter.

Radiologi

Hos Vingmed | ViCare søger vi kontinuerligt udstyr, der sætter nye standarder inden for det radiologiske område. Vores mål er, at give vores kunder mulighed for at foretage hurtigere undersøgelser og øge antallet af daglige patientundersøgelser

Medicinske specialer

Vingmed | ViCare tilbyder et bredt sortiment inden for medicinske specialer, der spænder over flere af vores kompetenceområder. Alle produkter understøttes af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support.

Service

Vingmed | ViCare arbejder målrettet på at levere en fleksibel, solid og hurtig support, der sikrer, at vores kunder kommer hurtig videre og derved minimerer unødvendige forstyrrelser i arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

Drænage

Vingmed/Vicare tilbyder permanent dræn koncept til patienter med tilbagevendende pleura effusion og malign ascites. Konceptet komplementeres af vores høje specialistkompetence samt tre drænsygeplejersker, som efter drænimplementering uddanner hjemmesygeplejersker, patienter og pårørende i hjemmet. Derudover tilbydes Safe-T-Centesis - ny generation af pigtaildræn.

Øvrig

Hos Vingmed | ViCare har vi også produktområder til andre specialer, herunder f.eks. udstyr til gynækologiske- og sengeafdelinger. Fælles for alle vores produkter er, at vi stiller høje krav til vores leverandører på vegne af vores kunder for at sikre dem den bedste kvalitet.