Anæstesi/Intensiv

Vingmed tilbyder innovative og brugervenlige løsninger inden for anæstesi og intensiv.

Patientmonitorering

Neonatal, fødsel, barsel

Vingmed tilbyder udstyr inden for neonatal, fødsel og barsel fra en række leverandører.

Kirurgi

Vingmed tilbyder et stort udvalg af produkter til kirurgi. Alle produkter komplementeres af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support. I tæt samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på sygehusene, hjælper vi vores leverandører til konstant udvikling af innovative produkter.

Sterilproduktion

Vingmed leverer et bredt udvalg af produkter der anvendes på sterilcentraler. En del af sortimentet består af produkter til selve sterilisationsprocessen herunder autoklaveposer, SMS-pakkemateriale og bakkeunderlag samt støvposer hjørnebeskyttere og svejsemaskiner.

Radiologi

Hos Vingmed søger vi kontinuerligt udstyr, der sætter nye standarder inden for det radiologiske område. Vores mål er, at give vores kunder mulighed for at foretage hurtigere undersøgelser og øge antallet af daglige patientundersøgelser

Intervention tilbehør

Vingmed har et bredt sortiment af produkter inden for intervention tilbehør. Alle produkter komplementeres af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support. I tæt samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på sygehusene, hjælper vi vores leverandører til konstant udvikling af innovative produkter.

Interventionsbehandling

Vingmed har et bredt sortiment af produkter inden for interventionsbehandling. Alle produkter komplementeres af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support. I tæt samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på sygehusene, hjælper vi vores leverandører til konstant udvikling af innovative produkter.

Endoskopi

Hos Vingmed tilbyder vi et sortiment af produkter inden for endoskopi.

Laboratorieudstyr

Inden for områderne hæmostase/koagulation, blodgas, m.m. har vi nu en meget veletableret portefølje af analyseinstrumenter fra verdens førende producenter.

Desinfektion

Vingmed tilbyder en række produkter til desinfektion. Alle vores produkter og udstyr er af højeste kvalitet og har en høj sikkerhed. Vi fører kun produkter, der lever op til standarderne sat af Statens Serum Institut.

Medicinske specialer

Vingmed tilbyder et bredt sortiment inden for medicinske specialer, der spænder over flere af vores kompetenceområder. Alle produkter understøttes af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support.

Medicinsk IT

Vingmed tilbyder innovative løsninger inden for medicinsk IT. Vi tilbyder produkter inden for kirurgiske monitor, medicinske PC-paneler, mobile arbejdsstationer, elektronisk medicinhåndtering samt OR-integrationsløsninger til operationsstuer.

Diagnostik

Vingmed A/S tilbyder forskellige produkter til diagnostiske behandlinger. Her er en stor del af disse produkter til vakuumassisteret brystbiopsi.

Kardiologi

Vingmed har i mere end 25 år leveret avanceret medicinsk udstyr og sterilartikler til det kardiologiske område. Vores fleksibilitet, høje krav til kvalitet og vores kendskab til området gør, at vi kan tilbyde en unik og pålidelig service.

Drænage

Vingmed tilbyder permanent drænkoncept til patienter med tilbagevendende pleura effusion og ascites. Konceptet komplementeres af vores høje specialistkompetence samt fire drænsygeplejersker, som efter drænimplementering uddanner hjemmesygeplejersker, patienter og pårørende i hjemmet.

Øvrig

Hos Vingmed har vi også produktområder til andre specialer, herunder f.eks. udstyr til gynækologiske- og sengeafdelinger. Fælles for alle vores produkter er, at vi stiller høje krav til vores leverandører på vegne af vores kunder for at sikre dem den bedste kvalitet.

Service

Vingmed arbejder målrettet på at levere en fleksibel, solid og hurtig support, der sikrer, at vores kunder kommer hurtig videre og derved minimerer unødvendige forstyrrelser i arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.