AFL-System fra ObsteCare

AFL®-systemet er en letanvendelig og non-invasiv metode til at måle laktat i fostervandet. AFL står for Amnion Fluid Lactate – altså indhold af laktat i fostervandet, for at fastslå koncentrationen af laktat i livmoderens muskulatur.

 

Systemet består i et mindre analyse-apparat, som på 20 sekunder analyser en frisk fostervandsprøve

(¼-½ ml). AFL®-testen for den igangværende fødsel, vil give klinikeren en bedre forståelse og et yderligere værktøj til beslutning om, hvordan fødslen skal fortsætte – Skal man lade moderen ’holde pause’ eller eventuelt fortsætte med ve-stimulerende medikament.

En normalt AFL®-værdi indikerer at uterus ikke behøver hvile og der er lav risiko for komplikationer

En abnorm forhøjet AFL®-værdi indikerer at uterus er på ’overarbejde’ og derfor responderer mindre på ve-stimulerende behandling – måske resulterende i kejsersnit.

AFL®-systemet er udviklet af det svenske firma ObsteCare AB – bosiddende i Karolinska Intituttes Science Park i Stockholm.

Vingmed har i samarbejde med ObsteCare i slutning af maj afholdt informerende webinar om AFL®-systemet.

Kontakt gerne Vingmed på +45 45823366 eller mail: info@vingmed.dk hvis du er interesseret i at se optagelsen eller høre mere om produktet.

Læs også mere om produktet her