Camino ICP-monitorering (CAM02-monitor)

Multiparameter monitor fra Natus (tidligere Integra) til måling af intrakranielt tryk (ICP), intrakraniel temperatur (ICT) og beregning af perfusionstryk (CPP).

Monitoren kan kobles til afdelingens monitoreringssystem og videresende data til elektroniske patientjournaler. Det indbyggede batteri gør monitoren velegnet til transport.

Produktet kan anvendes med tunneleret eller boltet tryk-katetre, som kalibreres én gang inden anlæggelse.

Vingmed forhandler et bredt sortiment af katetre med mulighed for måling af temperatur, samt kateter der sammen med Licox kan måle hjernens saturation.

Monitoren er yderst brugervenligt og intuitivt, med touchskærm, samt 5 dages trending og skalérbar kurvevisning.

For yderligere information om ovenstående produkter, venligst kontakt:

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66