Socialt ansvars

Socialt ansvar

Vi hos Vingmed har vi et socialt ansvar og en fast forpligtelse til at handle og opføre os ansvarligt over for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og de forskellige nærmiljøer, vi opererer i. Dette betyder, at vi kontinuerligt arbejder på at forbedre vores praksis og handlinger for at imødekomme stadigt skiftende behov og forventninger.

Kunder: Vi forstår, at vores kunder stiller krav til os. Derfor har vi en miljøpolitik og er i gang med at etablere et miljøledelsessystem med klare processer, mål og dokumentation for at overholde miljølovgivning og netop vores egen miljøpolitik. Dette inkluderer tiltag som mere bæredygtig transport, minimering af emballage og affald, forbud mod farlige stoffer samt generelle CSR-initiativer.

Leverandører: Vi stræber efter at påvirke vores leverandører til at forbedre deres bæredygtighedspraksis, herunder produktion, energiforbrug, materialer, transport og affaldshåndtering. Vi bliver også i stigende grad konfronteret med krav fra vores kunder om, at vores leverandører skal opfylde CSR-standarder.

Myndigheder og lovgivning: Vi respekterer og overholder EU-lovgivningen om miljøkrav samt nordiske direktiver om bæredygtig emballage. Vi forpligter os til at overholde lovgivningen, herunder også inden for CSR.

Medarbejdere: Vi erkender vigtigheden af at imødekomme vores medarbejderes forventninger til en bæredygtig arbejdsplads. Dette inkluderer initiativer som affaldssortering, genbrug, reducering af spild, bæredygtig transport og energiforbrug. Disse principper vil også være centrale, når vi tiltrækker nye medarbejdere.

Koncernledelse: Vores koncernledelse er opmærksom på FN’s verdensmål og de stigende krav fra markedet. Vi giver plads til, at vores organisation kan arbejde med miljøledelse og løbende forbedringer.

Transportører: Vi stiller strenge krav til vores transportører og inkluderer miljøhensyn i vores udvælgelsesproces. Det er vigtigt for os, at vores transportpartnere har dokumenterede miljøledelsessystemer og lever op til vores standarder for bæredygtighed.

Kvalitetschef,

Bente Fabricius

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om vores produkter.

Hvad leder du efter?

Beklager, der kunne ikke findes nogen resultater.

Blodgas

Non-Invasive Ventilatorer

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Videolaryngoskoper

Blodgas

Non-Invasive Ventilatorer

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Ultralyd

Videolaryngoskoper

Desinfektion af ultralydsprober

Wipes til desinfektion

Wipes til desinfektion

Drænage

Non-Invasive Ventilatorer

Søvnapnø

Blodgas

Gammadetektor

Procedurepakker

Operationstilbehør

Ultralyd

Operationstilbehør

Procedurepakker

Videolaryngoskoper

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Ultralyd

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Lupbriller

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Operationstilbehør

Procedurepakker

Stentgrafter

Stents

Varicer

Biopsinåle

Blodgas

Bronkoskopisk Rheoplastik

Ebusnåle

Engangsbronkoskoper

Kirurgiske instrumenter

Lupbriller

Non-Invasive Ventilatorer

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Ultralyd

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Procedurepakker

Operationstilbehør

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Operationstilbehør

Procedurepakker

Lupbriller

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Operationstilbehør

Procedurepakker

Lupbriller

Procedurepakker

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Operationstilbehør

Procedurepakker

Blodgas

Embolectomi

Karproteser

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Ultralyd

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Medicinvogne

Elektroniske medicinskabe

Medicinvogne

Elektroniske medicinskabe

Drænage

Ultralyd

Ultralyd

Blodgas

Drænage

Non-Invasive Ventilatorer

Ultralyd

Ultralyd

Tilbehør til monitorering

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Blodgas

Tilbehør til monitorering

Varmemadras og varmetæpper

Videolaryngoskoper

Non-Invasive Ventilatorer

Ultralyd

Stents

Pakkerobot

Undersøgelseshandsker

Kølervest