Procedurepakker

Vores kundetilpassede procedurepakker fremstilles i samarbejde med ArcRoyal i Irland, der er en af Europas førende virksomheder inden for levering af tilpassede procedurepakker i høj kvalitet. Procedurepakkerne kan kombineres med de over 20.000 engangsartikler, som ArcRoyal har i deres sortiment, og det er desuden muligt at få specialdesignet produkter efter behov. Procedurepakkerne udarbejdes i samarbejde med det personale, der skal anvende pakken til en given procedure, og kan sammensættes og pakkes fuldstændigt efter afdelingens ønsker.

Vingmed | ViCare har en lang tradition for at levere skræddersyede procedurepakker til kardiologiske 
procedurer
( Interventions kardiologi, Pacemaker indlæggelser, el fys, KAG osv. ) samt forskellige kirurgiske- og radiologiske procedurepakker.

Vi hjælper med implementeringen og tilbyder løbende support og undervisning af personalet, herunder uddannelse i nye retningslinjer inden for hygiejne og sikkerhed.

Fordele ved Procedurepakker :

  • Procedurepakken indeholder alle de engangskomponenter som skal anvendes til et specifikt kirurgisk indgreb
  • Procedurepakken er et dynamisk produkt, der løbende optimeres og justeres gennem et tæt samarbejde mellem personalet på afdelingen og konsulenten
  • Anvendelse af procedurepakker nedsætter forberedelsestiden til de kirurgiske procedurer
  • Procedurepakker giver en signifikant besparelse i tid og omkostninger
  • Mindre emballage/affald har en positiv indflydelse på hospitalets CO2 aftryk
  • Risikoen for at gøre forbrugsartiklerne usterile minimeres
  • Plukfejl minimeres
  • Patient- og personalesikkerheden højnes
  • Infektionsrisikoen mindskes

 

Vingmed | ViCare leverer desuden forbrugsartikler som guidewire, punktionsnåle, mellemstykker, beskyttelsesovertræk, sprøjter mm. fra ArcRoyal.

 

Yderligere information om overstående produkter, venligst kontakt:

Vingmed | ViCare A/S, tlf. 45 82 33 66