Optiray® (Ioversol)

Med 30 år på markedet, og en anerkendt standard for sikkerhed og billedkvalitet giver Optiray® den tillid klinikkerne efterspørger.

OptiRay® (Ioversol) er et lav osmolært, non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Optiray® (Ioversol) er en injektionsvæske som indeholder iod. Det anvendes til CT scanninger og andre relevante radiologiske undersøgelser.

Røntgenundersøgelser anvendes i dag i vid udstrækning, når en diagnose skal stilles. Røntgenstråler kan gennemtrænge kroppens væv, og afhængig af om det er knogler eller bløddele, dannes forskellige billeder. Til nogle undersøgelser kræves der et kontraststof for at fremstille specifikke dele.

OptiRay® (Ioversol) findes i tre opløsninger på henholdsvis 300 mg iod/ml, 320 mg iod/ml og 350 mg iod/ml. Det kan leveres i forfyldte injektionssprøjter, injektionsflasker og glasampuller.

Yderligere information om indikationer, bivirkninger & dosering findes i produktresumé og indlægsseddel.

Vi opfordrer vores kunder til at læse nedenstående:

 

Yderligere information om ovenstående produkt, venligst kontakt:

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66