Vimap 1010A – Co2 insufflatoren til CT af kolon

CT er et væsentligt bidrag i det nationale tarmkræftscreenings-program, der kræver gode undersøgelser og fokus på optimering af patientkomfort og tidsforbrug.

Vingmed leverer markedets mest innovative Co2 insufflator, der er specialudviklet til optimering af kolon-diagnostik og med patienternes komfort for øje.

Vimap 1010A er den eneste på markedet som:

  • Kan opvarme Co2 gassen, hvilket øger patientkomforten og minimerer tarmkontraktioner
  • Har automatisk trykudligningsventil, hvilket reducerer unødig pausering i insufflationen og dermed forlængelse af undersøgelsestiden
  • Har slangesæt med separat kanal til effluent posen, hvilket forhindrer effluent i at blokere slangesættet og derved stoppe insufflationen og forlænge undersøgelsestiden
  • Manuelt kan indstille trykgrænser op til 35 mmHg. Flere patienter kan gennemføre undersøgelsen
  • Automatisk tilpasser flowhastigheden og derved reducerer patienternes ubehag
  • Tydeligt display, der gør det let at observere undersøgelserne fra skannerens betjeningsrum

Yderligere information om Vimap kan læses her – klik her

 

Yderligere information om Vimap 1010A, venligst kontakt:

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66