Inspire kan behandle den grundlæggende årsag til søvnapnø ved at arbejde inde i kroppen med patientens naturlige vejrtrækningsproces

Inspire øvre luftvejsstimuleringssystem består af:

  • Lille impulsgenerator implanteret under kravebenet i ambulant procedure
  • Åndedrætsfølende sensor
  • Tunneleret stimuleringsledning der er fastgjort til den del af hypoglossusnerven, der producerer tunge fremspring
  • Cloud baseret monitorering og overvågning af behandling
  • Patientstyret fjernbetjening

Når den åndedrætsfølende sensor registrerer, at inspiration forekommer, sender impulsgeneratoren et signal via stimuleringsledningen til hypoglossus, hvilket resulterer i en lille forskydning fremad af tungen, hvorved luftvejene holdes åbne.

Indikation:

  • Moderat til svær obstruktiv søvnapnø
  • Ikke i stand til at bruge/utilstrækkeligt udbytte af CPAP
  • BMI < 35
  • Minimum 22 år

Når patienten er klar til at sove, tændes Inspire med et klik på fjernbetjeningen. Mens patienten sover åbnes luftveje og vejret kan trækkes normalt. Efter endt søvn slukkes for behandlingen via fjernbetjeningen.

Impulsgeneratoren ligner i størrelse og udseende en hjertepacemaker, og den nyeste version er kompatibel med MR-scanning.

 

Billede af søvnapnø behandling

 

Hvad er søvnapnø?

En apnø er en vejrtrækningspause.

Søvnapnø kan skyldes, at hjernen ikke sender signaler til kroppen om at indånde, når man sover, eller at der opstår tillukning af luftvejene under søvn.

Obstruktiv søvnapnø er den hyppigst forekommende type, hvor luftvejene lukkes til under søvn, grundet de øvre luftveje falder helt eller delvist sammen under søvnen.

Det vurderes at godt 300.000 personer i Danmark lider af obstruktiv søvnapnø.

De oplever en betydelig indskrænkning i dagligdagens aktiviteter grundet kronisk træthed, så en behandling af den søvnbetingede vejrtrækningsforstyrrelse kan forbedre patientens livskvalitet betydeligt.

 

Hvordan kan man behandle søvnapnø?

I dag findes der forskellige typer af behandling.

C-PAP (Continuous Positive Airway Pressure) er standardbehandlingen i dag.

Mange diagnosticerede patienter bruger denne behandling hver eneste nat, og flertallet har god gavn af den og accepterer den.

Det er en behandling, hvor der skabes vedvarende overtryk i luftvejene med luft givet gennem en ansigtsmaske. Behandlingen medfører en ophævelse af vejrtrækningspauserne, normalisering af søvnen og deraf bedring af dagfunktionen.

Dog er det en behandling, som giver nogle patienter en udfordring med vedholdenhed, da apparatet f.eks. ikke er lydløst, det kan være svært at vænne sig til at sove med en maske på, og så er masken ret “usexet”.

Inspire – Implanteret neurostimuleringsenhed er en ny mulighed for at behandle søvnapnø, hvor en lille enhed implanteres under huden og styres ved hjælp af en fjernbetjening.

Billede af sovende par med søvnapnø behandling

Enheden anvender en velkendt neurostimuleringsteknologi. Når en sensor registrerer, at inspiration forekommer, sendes en nervestimulation, som resulterer i en lille forskydning fremad af tungen, hvorved luftvejene holdes åbne.

Denne behandling er designet til at reducere sværhedsgraden af søvnapnø med forbedret søvn og livskvalitet til følge.

Der er ingen større bivirkninger. Mindre bivirkninger kan være midlertidig smerte ved incision og en forbigående ømhed i tungen.

I dag tilbydes Inspire neurostimuleringsenhed til patienter, som ikke er i stand til at bruge CPAP eller har utilstrækkeligt udbytte af CPAP.

 

Læs mere om hvordan Inspire kan behandle søvnapnø her

 

Yderligere information om Inspire, venligst kontakt: 

Vingmed tlf. 45823366