Klinisk Informationssystem

Philips ICCA – IntelliSpace Critical Care & Anesthesia – supporterer hele det anæstesiologiske forløb lige fra dokumentation af den simpleste procedure til en patients længerevarende indlæggelse.

Kliniske informationssystemer anvendes hovedsageligt på afdelinger og i sygehusmiljøer, hvor mange patientdata skal dokumenteres over forholdsvis kort tid, og hvor de fleste data stammer fra medicoteknisk udstyr. Dette kan være intensivafdelinger, operationsstuer, opvågningsafdelinger og andre afdelinger med overvågningsudstyr.

Patientdata overføres til ICCA, hvor de registreres og bearbejdes og afslutningsvis præsenteres for brugeren på en måde, som giver bedst mulig overblik.

ICCA håndterer i tillæg data fra andre systemer, blandt andet laboratoriesystemer, medicineringssystemer, elektronisk patientjournal m.fl.

Herudover kan data også registreres manuelt. Alt dette giver brugeren et hurtigt og samlet overblik over den information, som danner grundlag for patientbehandlingen.

Philips Healthcare lægger vægt på beslutningsstøtte og klinisk rådgivning, der derfor er indarbejdet i ICCA. Ordinationsstyring, medicinadministration, dataanalyse og rapportering, diagnose-kodning m.m. er ligeledes værktøjer, som er integreret i ICCA.

Læs mere om udstyret klik her

 

 

For yderligere information om ovenstående produkter, venligst kontakt:

ViCare Medical A/S, tlf. 45 82 33 66