Produkter til hæmostase

Vi markedsfører koagulationsinstrumenter af højeste kvalitet, til hurtig, optimal og omkostningseffektiv behandling af blødninger i alle situationer.

Det kan bl.a. være i forbindelse med operationer, intensiv eller traumer. Specifikke analyser til overvågning af blodpladefunktion er tilgængelige. Koagulationsinstrumenterne anvendes på hospitalslaboratorierne indenfor klinisk biokemi og immunologi, men kan også placeres direkte på operations-, anæstesi-, intensiv- og interventionsafdelinger etc. for hurtigere testsvar.

 

ROTEM Sigma

Billede af Rotem Sigma - koagulationsinstrumenter

 • Brugervenlighed; trin-for-trin instruktioner på skærmen
 • Ingen pipettering, blod aspireres direkte og automatisk fra prøverøret
 • Lukket system, ingen kontakt med patientens blod
 • Første analyseresultat efter cirka 5-10 minutter
 • 4 målekanaler til ROTEM analyser
 • Grafiske reaktionskurver og numeriske værdier
 • Software til at spejle analyseresultaterne til computere i klinikken (ROTEM live)

Læs mere om produktet her

 

ROTEM Delta 4000Billede af ROTEM Delta 4000

 • Brugervenlighed; trin-for-trin instruktioner på skærmen
 • Alternative reagenser for minimal pipettering
 • Første analyseresultat efter cirka 5-10 minutter
 • 4 målekanaler til ROTEM analyser
 • Grafiske reaktionskurver og numeriske værdier
 • Software til at spejle analyseresultater til computere i klinikken (ROTEM live)

Læs mere om produktet her

 

VeryfiNow

Billede af VeryfiNow

At forstå patienternes unikke respons på antitrombotiske lægemidler er afgørende i forhold til en effektiv behandlingsstrategi.

VerifyNow giver dig en hurtig, nem og gennemprøvet løsning til at vurdere effektiviteten af ​​antitrombotiske lægemidler, såsom aspirin og clopidogrel.

VerifyNow giver dig svar på blodpladefunktion inden for få minutter. Resultaterne kan bruges som vejledning i mange kliniske situationer, f.eks. operationer, hjertekaterisering, interventionel radiologi, neurointervention samt laboratorie.

Læs mere om produktet her

 

Hemochron Signature Elite

Hemochron Signature Elite-systemet tilbyder den bredeste menu til hurtig

Hemochron Signature Elite til hæmostase

fuldblodshæmostasediagnostik og -overvågning, inklusive både høje og lave heparinniveauer (ACT+ og ACT-LR) samt PT (PK-INR) og APTT.

Ideel til en række forskellige afdelinger, men ikke begrænset til: Thoraxkirurgi, PCI, EL Phys., Interventions radiologi, neurointervention, ECMO og operasioner. Stort set til alle situationer, hvor der bruges heparin.

Læs mere om produktet her

 

For yderligere information om koagulationsinstrumenter, kontakt venligst: 

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66