Alfapump 

Alfapumpe-systemet er en ny moderne velfærdsteknologi til behandling af refraktory acites. Alfapumpe-systemet er udviklet til aktivt og kontinuerligt at fjerne acitesvæsken fra bughulen, når den medicinske behandling ikke længere er virksom.

Alfapumpe-systemet virker ved at pumpe den dannede acitesvæske fra peritonæum direkte over i blæren, hvorved at patienten udskiller væsken sammen med urinen ved de daglige toiletbesøg. Let og enkelt – uden gene.

Alfapumpe-systemet består af:

 • Alfapumpe med tilhørende kateter
 • Alfapumpe oplader med indbygget dataopsamler
 • Opladestation med indbygget GSM datatransmitter
 • Computer til management af behandlingsstrategien

Alfapumpe-systemet giver mulighed for:

 • Eliminering af behovet for gentagne paracenteser
 • Fuld behandler kontrol over terapien
 • Terapi tilpasset den enkelte patients behov
 • 24/7 monitorering af status på jeres indstillede acites management
 • 24/7 back up med advisering til den ansvarlige læge, hvis der er en fravigelse fra ønsket behandlingsstrategi
 • Frigiver læge og sundhedspersonale tid til andre patientrelaterede opgaver
 • Færre ambulante kontrolbesøg på hospitalerne
 • Patienterne kan genoptage et normalt aktivt og socialt liv
 • Patienterne opnår en betydelig forbedring af deres livskvalitet

I Europa nu anlagt ca. 200 alfapumper og i Danmark har Aarhus Universitets Hospital, NBG, gjort de første erfaringer med anvendelse af Alfapumpe-systemet.

Yderligere information om de enkelte komponenter kan findes – klik her

 

Yderligere information om Alfapumpe-systemet, venligst kontakt:

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66