Holter- og eventsystem

Vingmed tilbyder holter- og eventsystemer fra GE Healthcare og Medicalgorithmics.

Yderligere information om nedenstående produkter, venligst kontakt: 

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66

Holter og event (GE Healthcare)

Behandling af Holter-data kan være udfordrende for mange EKG-afdelinger. Vores løsning hjælper jer med at kombinere høj kvalitet med høj produktivitet. Vi har udviklet et system med udgangspunkt i klinisk kvalitet og jeres arbejdsgange, der har fokus på:

Hastighed – systemet visualiserer data i grafer og diagrammer, og fremhæver relevante hændelser og trendkurver med mulighed for hurtig og intuitiv betjening. Hjertefrekvens-trendkurven viser jer støjområder med det samme, så I hurtigt kan tilføje eller fjerne områder til analysen og spotte potentiel atrieflimren (Afib) med det samme. Det er også muligt bl.a. at indstille personaliserede parametre ud fra patienten for at muliggøre hurtigere analyse.

Præcision – oplev nøjagtighed og konsistens med vores klinisk dokumenterede algoritmer, der gør det lettere at analysere selv kritiske patienter med fx atrieflimren eller pacemakere.

Brugervenlighed – få direkte adgang til Holter-data. Systemet er kompatibelt med GE Holter-optagere, monitorer, telemetri og MUSE™-systemer og leverer dermed en strømlinet arbejdsgang, der hjælper med at spare tid og reducere fejl.

Læs mere om vores Holteroptagere og analyseværktøj her

Holter- og eventsystem (Medicalgorithmics)

PocketECG systemet består er en optageenhed, som enten kan programmeres som Holtermonitor eller Eventoptager (R-Tester) samt software til indskrivning af patienter og software til analyse af EKG.

Uanset konfiguration, optages og analyseres hvert eneste hjerteslag i realtid og data sendes til server løbende. Det er således muligt, at få information om livstruende arytmier indenfor ganske kort tid efter arytmien opstod og det er muligt at udarbejde rapporter på daglig basis.

Optageenheden indeholder elektronisk dagbog – hvilket gør det ganske let at sammenholde patientens symptomer med den aktuelle hjerterytme og detektion af arytmier.

Patientens aktivitetsniveau registreres i realtid og noteres på udskifter. Det er således let at korrelere eventuelle arytmier til aktivitetsniveauet.