Diagnostisk kardiologi (GE EKG)

Vingmed tilbyder kardiologisk diagnostisk udstyr fra GE Healthcare.

Yderligere information om nedenstående produkter, venligst kontakt: 

Vingmed A/S, tlf. 45 82 33 66

Hvile-EKG

Vi har et bredt udvalg af hvile-EKG-systemer, der er udviklet til at højne klinisk præcision. De er koblet op på avancerede data-analyseværktøjer, som kan hjælpe jer med at træffe mere sikre beslutninger.

Brugerfladen er nem at betjene, og I kan se EKG’er direkte på skærmen. Systemerne kan også hjælpe jer med at opfange og visualisere pacemaker-slag mere præcist for at forbedre diagnosticeringen.

I kan forbinde vores EKG-udstyr med eksisterende systemer og få adgang til EKG-data, der let kan udskrives, lagres og overføres.

Se vores løsninger til hvile-EKG (ENG): MAC VU360TM eller MAC7

Arbejds-EKG

Vi tilbyder arbejdstestsystemer fra GE Healthcare.

Læs mere om arbejdstestsystemerne her

Holter og event

Behandling af Holter-data kan være udfordrende for mange EKG-afdelinger. Vores løsning hjælper jer med at kombinere høj kvalitet med høj produktivitet. Vi har udviklet et system med udgangspunkt i klinisk kvalitet og jeres arbejdsgange, der har fokus på:

Hastighed – systemet visualiserer data i grafer og diagrammer, og fremhæver relevante hændelser og trendkurver med mulighed for hurtig og intuitiv betjening. Hjertefrekvens-trendkurven viser jer støjområder med det samme, så I hurtigt kan tilføje eller fjerne områder til analysen og spotte potentiel atrieflimren (Afib) med det samme. Det er også muligt bl.a. at indstille personaliserede parametre ud fra patienten for at muliggøre hurtigere analyse.

Præcision – oplev nøjagtighed og konsistens med vores klinisk dokumenterede algoritmer, der gør det lettere at analysere selv kritiske patienter med fx atrieflimren eller pacemakere.

Brugervenlighed – få direkte adgang til Holter-data. Systemet er kompatibelt med GE Holter-optagere, monitorer, telemetri og MUSE™-systemer og leverer dermed en strømlinet arbejdsgang, der hjælper med at spare tid og reducere fejl.

Læs mere om vores Holteroptagere og analyseværktøj her

MUSE - kardiologisk EKG-database

IT-systemet MUSE samler alle EKG’er fra fx ambulancer, akutmodtagelsen og hjerteafdelingen og kan let tilgås direkte i patientens journal. EKG’er fra ambulancer vil i nogle tilfælde kunne nå frem til akutmodtagelsen før patienten. Det gavner både jer og patienterne, da I har en bedre mulighed for at kende til patientens tidligere undersøgelser, behandlinger og problematikker.

Systemet arbejder sammen med andre IT-systemer og kan kobles til forskellige patientjournalsystemer.

Ud over den enkle adgang til patienters EKG’er har systemet den fordel, at det lagrer statistikker over målingerne. På den måde er MUSE et godt databaseredskab til forskningsbrug.

Læs mere om MUSE og EKG-database her